تبلیغات
 

ابتدا لینک زیر را کلیک کنید 

http://www.e-gold.com

۱- در صفحه باز شده موافقت خود را با لیسانس سایت با كلیك بر روی I AGREE اعلام می كنید. 

۶. و در قسمت Description مشخص كنید كه چه چیزی هست مثلا This part is my name.

۷. در قسمتهای Name, Address, City, State/Province, Country/ZIP/Postal Code, e-mail, Phone, Fax, اطلاعات نام, آدرس, شهر, استان, كشور/كدمنطقه/كدپستی, آدرس پست الكترونیكی, شماره تلفن و فكس رو پر می كنید.

۹. در قسمت آخر نیز یعنی Enter the sequence of random numbers displayed in the above grid نیز عددی در شكل بالا مشاهده می شود كه برای تایید امنیت خط ورود استفاده شما وارد مستطیل می كنید. شما ایجاد می شود

۱۰. و روی Open كلیك می كنید به این ترتیب Account 

۱۱. و از سایت یک  e-mail به شما فرستاده می شود كه شماره e-gold شما در آن وجود دارد كه از آن برای وارد شدن به سایت گرفتن پول یا پرداخت می توانید استفاده كنید

۲.:Account Name این قسمت مشخص كننده اسم account  می باشد كه می تواند تحت عنوان هر اسمی مانند اسم شما یا شركت شما باشد مثلا Account of

در صفحه جدید فرمی مشاهده می كنید كه باید آنرا پر نمایید كه از قسمتهای زیر  تشكیل شده:

  
vahid 3. در قسمت بعدی Description توضیحی اگر لازم باشد نوشته می شود مثلا This is Reza account in e-gold  ۴.  و اگر توضیحی اضافی لازم بود در Additional Description می نویسد.  ۵. در قسمت User Name  شما یك شناسه انتخاب می كنید اما كاربرد چندانی ندارد. در نهایت شماره ای كه خود سایت به شما می دهد مهم است در این قسمت می توانید اسم خودتون یا مطلب دیگری را بدهید ۸. دو قسمت بعدی Alternate Passphrase و New e-gold Account Passphrase  شما باید دو كلمه عبور انتخاب كنید كه كلمه اول فقط برای انجام پرداختها قابل استفاده است و دیگری برای دست یابی به Account  و انجام كارهایی از قبیل تغییر كلمه عبور وحتی از بین بردن Account قابل استفاده است.